Sådan søger du

 
Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år. 

Den seneste strategi for bevillingsårene 2018-2021 kan ses her.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab og faglig beretning for hvert tilskudsår.

Kontaktperson

Fondsadministrator:
Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034

Fondens e-mail:
fjerkraeafgiftsfonden@lf.dk