Ansøgningsrunde for tilskud i 2020 (Afsluttet)

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 19. august 2019 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2020-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2020, som består af 3 dele:

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: fjerkraeafgiftsfonden@fjerkraeafgiftsfonden.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

 

Ansøger har mulighed for deltagelse i Faglig dag den 29. august 2019 på Brogården i Middelfart. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Deltagelse i Faglig dag indebærer, at ansøgningerne udleveres til de andre deltagere på dagen, som består af fondens bestyrelse, samt et bredt udvalg af ansøgere, fagpersoner og brancherepræsentanter. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.