Aktiviteterne ændres

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Hvis der skal foretages væsentlige ændringer af faglig karakter og ændringer i projektets budget, skal fonden godkende ændringerne. 

Der henvises til fondens vejledning om tilskud for yderligere information om: 

  • Ændring af det faglige indhold
  • Ændring af budgettet

 

Hvordan og hvornår
Ansøgninger om ændringer skal ske så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december.

Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

 

Skema til brug for ændringer i 2019-projekter: 

Ændringsansøgningen findes her og projektøkonomiskemaet her, som skal udfyldes og indsættes i ansøgningen.