Hvornår bliver tilskuddet udbetalt

Tilskudsmodtagere kan anmode fonden om maksimalt tre deludbetalinger i løbet af bevillingsåret – dog max 80 pct. af tilskuddet. De resterende 20 pct. udbetales, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab.

Anmodninger om udbetaling skal vedlægges en opgørelse over afholdte udgifter pr. projekt, og behøver ikke attestation af revisor.

Såfremt tilskudsmodtager ikke fremsender anmodninger om udbetaling i løbet af bevillingsåret, vil fonden udbetale hele tilskuddet, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud i løbet af bevillingsåret, at fondens likviditet giver mulighed herfor.