Bestyrelsen

Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen. Den siddende bestyrelse er udpeget for perioden 1. november 2016 - 31. oktober 2020.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Det Danske Fjerkræraad, Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold findes her

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Anders Dalum Hansen
Lundby-Østergaard

Professor Anders Miki Bojesen
Institut for Veterinær og Husdyr-videnskab
Københavns Universitet, SUND 

Direktør Claus Zakarias
DanHatch A/S

Chefkonsulent Erik Dam Jensen
HEDEGAARD agro

Gårdejer Frede Lorenzen

Direktør Jacob Roland Pedersen
Danpo A/S

Gårdejer John Olsen 

Gårdejer Lars Lunding

Gårdejer Martin Hjort Jensen

Forhandlingssekretær Morten Dahlberg
3F - Fagligt Fælles Forbund

Chefkonsulent Pernille Fraas Johnsen
Dyrenes Beskyttelse

Seniorforsker Sanna Steenfeldt
Institut for Husdyrvidenskab, Husdyrernæring og Fysiologi
Aarhus Universitet