Bestyrelsen

Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen. Den siddende bestyrelse er udpeget for perioden 1. november 2016 - 31. oktober 2020.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold findes her