Budgetter og regnskaber

Fondens budgetter og regnskaber er godkendt af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra Fondens bestyrelse.

Det gøres opmærksom på, at Fondens 2015-regnskab er sendt til ministeriet, men endnu ikke er godkendt.

 

Det fremgår af Fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne.

Fondens budgetter

 

Fondens regnskaber